Дейности по интереси

  • Клуб“Забавна математика“-ръководител Силва Башова

  • Клуб“Сръчни ръчички“- ръководител  Зейра Шабанова

  • Клуб“Математиката-забавна и интересна“ – ръководител Фатме Урук

  • Клуб“В света на творчеството“ – ръководител Фатме Алиманова