Дейности по интереси

  • Клуб“Забавна математика“-ръководител Силва Башова

  • Клуб“В света на фолклорното творчество“ – ръководител Фатме Алиманова – секретар на читалище „Светлина 1948“