Европейски ден на спорта в училище – 24.09.2021 г.