„FIERST“- Еразъм +/Ключова дейност 3

Експериментални политики. Създаване на ПУО и развиване на умения на 21-ви век.- 2019- 2020 г.

Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?