Мисия

„ Традиции, приемственост и иновации”
Екипът на ОУ „ Пейо Яворов“ работи с мисия за изграждане млади хора с развито чувство за общност, грижа за околната среда, интерес към науката и ключови умения на XXI век.
Отговорност за насърчаване на положителни възможности за обучение, възпитание и социализация;
Осигуряване на безопасна и благоприятна среда, в която се зачита разнообразието на учениците.