Мисия

Формиране на личности,притежаващи компетентности,необходими за успешна личностна реализация и активен граждански живот в съвременните общности.