Профил на училището

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов” – с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян е с 92 годишна история и е едно от най-големите основни училища в община Девин.

В него се обучават около 60 ученици от 1 до 7 клас и работят 9 педагогически специалисти. Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 4 паралелки и 2 групи за ЦОУД от 1 до 7 клас. За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществения съвет, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправетилствени организации.