Профил на училището

Основно училище „Пейо Яворов”-с.Гьоврен,общ.Девин,обл.смолян има 89 годишна история и е едно от най-големите основни училища в община Девин.

В него се обучават 60 ученици от  1 до 7 клас и работят 9 педагогически специалисти.Предимство на училището е целодневната организация на обучение,в която са сформирани 2 групи за ЦОУД от 1 до 7 клас.За постигане на целите си,училището работи в партньорство с Училищното настоятелство,Ученическия съвет и Синдикална организация към СБУ,както и с органите на местната власт и неправителствени организации.Всички ученици са от село Гьоврен.