Олимпиади и състезания

Участия  в олимпиади по:

1.Български език-10.12.2019г.  Класирана за областен кръг : Дилара Шабанова VI клас

2.Математика-13.12.2019г.        Класирани за областен кръг: няма

3.История –

4.География-

5.Физика-

Участия в състезания :

1.“Стъпала на знанието“ – Български език – 12.2019г.

2.“Многознайко“- Математика – 04.12.2019г.  I място – Дилара Шабанова

                                                                                           II място – Джамал Алиманов