Олимпиади и състезания

Участия  в олимпиади по:

1.Български език-29.01.2021г.

2.Математика-20.01.2021г.        Класирани за областен кръг: Дидем Екиз IV клас

3.История -18.01.2021г.

4.География-23.02.2021г.

5.Химия- 25.01.2021г.-

6.“Знам и мога“-23.01.2021г.        Класирани за областен кръг: Еда Чобанова IV клас

Участия в състезания :

1.“Стъпала на знанието“ – Български език –
Първи кръг-12.11.2020г.
Втори кръг-12.02.2021г.
Финален кръг-10.05.2021г.