Отбелязване на световния ден на книгата

По повод Световния ден на книгата в училищната библиотека се проведоха различни инициативи под ръководството на г- жа Фатме Алиманова- секретар на читалище “ Светлина- 1948″ с.Гьоврен и ръководител на клуб “ Творчески свят“- дейности по интереси национално финансиране. Изработеното от учениците табло „Молбата на книгата“ ще им напомня как да се грижат за книгите и да ги четат с интерес.