Подкрепа за успех

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

  • „Уча се да пиша и чета“- ръководител  Зюлфие Чобанова
  • „Виртуални пътешественици“ – ръководител  Зюлфие Чобанова
  • „Математиката лесна и интересна“ – ръководител  Силва Башова
  • „Ние можем повече по български език“ – ръководител  Ася Имамска
  • „Ранна подготовка за НВО „- ръководител Ася Имамска
  • „Уча лесно правописа „- ръководител Зейра Шабанова
  • „Уча лесно математика „- ръководител Зейра Шабанова