Подкрепа за успех

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Допълнителни обучения

  • „Българският език-вълшебен и богат“- ръководител  Зюлфие Чобанова
  • „Лесна математика“ – ръководител  Зейра Шабанова
  • „Математиката – достъпна и интересна“ – ръководител  Фатме Урук
  • „Ние можем повече по български език“ – ръководител  Ася Имамска

Занимания по интереси

  • „Творчески свят „- ръководител Ася Имамска