Проекти

Проекти 2016/2017Твоят час

◴ ГПОЗ-„Смятам сам в първи клас”

◴ ГПОЗ„Ще науча по-добре български език”

◴ Дейности за занимания  по интереси”Пея и танцувам”

◴ Дейности за занимания по интереси „Уча и играя на английски”

Проекти 2017/2018    –Твоят час

◴ ГПОЗ „Българският език-предизвикателство за мен”

◴ ГПОЗ „Занимателна математика”

◴ ГПОЗ „Уча английска граматика”

◴ Дейности за занимания  по интереси ”Пея и танцувам”

◴ Дейности за занимания по интереси „Футболна магия”

◴ Дейности по интереси „Знам и мога”