Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна ваканция
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
22.09.2020 г. – Ден на Независимостта
03.03.2021 г. – Национален празник
30.04.2021 г. – 03.05.2021 г. – Великден
06.05.2021 г. – Ден на българската армия
24.05.2021 г. – Ден на славянската писменост
25.05.2020г. – неучебен ден

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:
15.09.2020 г. – 03.02.2021 г. за І – ХІI клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:
04.02.2021 г. – за І – ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:
31.05.2021 г. – I-III клас + 07.06.2021 г. проект
14.06.2021 г. – IV-VI клас
30.06.2021 г. – VII клас