Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция за І – ХІI клас
05.02.2020 г. – междусрочна ваканция за І – ХІI клас
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
09.06.2020 г. – НВО в VII клас по БЕЛ
11.06.2020 г. – НВО в VІІ клас по математика
25.05.2020г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
06.02.2020 г. – за І – ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
01.06.2020 г. – I-III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII клас (18 учебни седмици)