НВО

Дни за провеждане на национално външно оценяване за ІV клас през учебната 2019/2020 година :

27.05.2020 г. -Български език и литература
29.05.2020 г. – Математика

Дни за провеждане на национално външно оценяване за VII клас през учебната 2019/2020 година :

09.06.2020 г. – Български език и литература
11.06.2020 г.- Математика