НВО

Дни за провеждане на национално външно оценяване за ІV клас през учебната 2020/2021 година :

27.05.2021 г. -Български език и литература
28.05.2021 г. – Математика

Дни за провеждане на национално външно оценяване за VII клас през учебната 2020/2021 година :

16.06.2021 г. – Български език и литература
18.06.2021 г.- Математика