НВО

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас