Училище без отпадъци

Училище без отпадъци. Възможно !
Национална кампания “ Искам да съм полезен. Рециклирай ме! “